את הדברים אמר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בכנס יסוד שהתקיים במעונו לתלמידי שיעור א' בישיבת נר זרח במושב עוצם, שע"י מוסדות אורחות תורה • נשאו דברים ראש ישיבת ארחות תורה הגרב"ד דיסקין שליט"א, והמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א • במעמד השתתפו עשרות בחורים, שהתרגשו מברכותיו החמות של מרן ראש הישיבה שליט"א, בראשות הגרי"ז פינשטיין ראש הישיבה והגר"ד אפשטין מראשי ישיבת תורה בתפארתה • צילום: שוקי לרר