תלמידי כתה ח' בתלמוד תורה סקווירא בבורו פארק נבחנו אצל הגה"צ אב"ד באבוב-45. במהלך המבחן הוכיחו התלמידים בקיאות עצומה וידע רב • הגה"צ שליט"א בירכם שיוסיפו לעלות במעלות התורה והיראה • צילום: JDN