לצד האדמו"ר מגארליץ נראה יושב חתנו האדמו"ר ממינסק שליט"א שהוא בן זקוניו של פוסק הדור גאב"ד זכרון מאיר שליט"א