שימו לב שיש תמונות שנראה שם שם ה'
במחשב זה לא נורא
אבל כשמודפס בעיתונים וד"ל