לצידי כ"ק האדמו"ר מבורשטין נראים גיסיו כ"ק האדמורי"ם מבערגסאז ומבוטושאן שליט"א