קהל רב השתתף במוצאי שבת בסעודת הילולא של הרה"ק בעל העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע, שנערכה ע"י נכדו האדמו"ר מבורשטין • במעמד נשא דברים האדמו"ר שהפליא בסיפורי קודש מבעל ההילולא • צילום: JDN