בכינוס נגד פגעי הטכנולוגיה באולמי קונקורד בבני ברק, בהשתתפות מאות בעלי עסקים, מנהלי חברות, מוסדות וארגונים, השתתפו מרן הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"ח קניבסקי מרן הגר"ג אדלשטיין, הגר"י זילברשטיין, והגרי"מ רובין • מרן הגראי"ל שטיינמן בכינוס "כולם יודעים שמדברים על דבר שרבים חללים הפילה, והסכנה עדיין עומדת בתוקפה, הריבונו של עולם יעזור שכלל ישראל ינצלו מכל הדברים מה שמפריעים לאידישקייט" • צילום: שוקי לרר