גאב"ד בודאפעסט השוהה בימים אלו בלונדון, מסר דרשת התחזקות בלימוד התורה, בכולל בית שלמה, בראשות הגר"מ מרקוביץ • כמו"כ העביר שיעור בהל' טהרה ופסקי הלכות מבעל שפע חיים לרגל יומא דהילולא, בכולל חסידי צאנז בעיר • אף ביקר אצל גאב"ד לונדון, הגאון רבי אפרים פאדאווא שליט"א