קהל רב תומכי וידידי בית סאטמאר השתתפו בדינר השנתי 'למען דורותינו' לטובת הישיבה גדולה דחסידי סאטמאר בקרית יואל מונרו בראשות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שנשא את הנאום המרכזי לכבוד המעמד • גלריה

דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (1) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (2) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (3) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (4) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (5) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (6) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (7) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (8) דינר השנתי לטובת ישיבת סאטמאר קרית יואל (9)