בכנס מיוחד שנערך אמש (א') לחסידי נדבורנה די בכל אתר ואתר, קרא הגר"מ גרליץ שליט"א - נאמן בית האדמו"ר זצ"ל, לאכוף את צוואתו ולקיים רצון קודשו • בפנים: הפרטים המלאים

במלאת השבעה להסתלקותו של האדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל, התכנסו אמש (א') מאות חסידי נדבורנה בהיכל בית המדרש הגדול בקריית נדבורנה בבני ברק לכנס הסברה והתלכדות.

במהלך הכנס נשא דברים נאמן בית האדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל – הגאון הרב מרדכי גרליץ שליט"א, אשר הסביר ופירט קטעים נבחרים וחשובים מצוואת האדמו"ר זצוק"ל, שיהיו ברורים לכל למען הסר ספק ולא יסורו מן הדברים אשר כתב האדמו"ר זצ"ל ימין ושמאל.

קרא עוד:

[postim]

הס הושלך בקהל עת פתח הגר"מ גרליץ את נאומו חוצב הלהבות. במהלך כשעה תמימה היטיב הגר"מ גרליץ להסביר את הדברים כדלהלן: כל משאת נפשו ושאיפתו של כ"ק אדמו"ר מנדבורנה זצ"ל הייתה שהמשפחה תישאר מלוכדת תחת שרביט ההנהגה של בנו בכורו ומ"מ כ"ק אדמו"ר הגה"צ רבי אליעזר זאב שליט"א, האדמו"ר חרט וחתם זאת בדם לבו בצוואת קודשו ששושלת נדבורנה תמשיך ותשמש כסמל של שלום ואחדות לשם ולתהילה בכל העולם כולו.

עוד הבהיר הגר"מ גרליץ, שהאדמו"ר זצ"ל מינה לאחר מותו, ארבעה אדמו"רים רשמיים, ואלו הם: בנו בכורו האדמו"ר הגה"צ רבי אליעזר זאב שליט"א מנדבורנה – יכהן בבני ברק, וכן המוסדות בעיר שייכים לו ורק לו.

בנו השני – האדמו"ר רבי מאיר יצחק אייזיק שליט"א – יכהן בירושלים.

בנו השלישי האדמו"ר רבי אשר ישעיה שליט"א – יכהן בביתר עילית ובנו הרביעי האדמו"ר רבי יוסף נפתלי שליט"א – יכהן באלעד.

כולם יעברו לגור בערי קהילותיהם.

בשבת פרשת נח יתכנסו החסידים תחת הנהגת האדמו"רים שליט"א במירון. בשבת פרשת ויחי – שבת לפני היארצייט של האדמו"ר בעל 'דבר חיים' זצ"ל, יתכנסו כולם לשבת התאחדות בירושלים.

בשבת שלפני ז' אדר –  יומא דהילולא של האדמו"ר בעל 'באר יעקב' זצ"ל, יתכנסו כולם בבני ברק אצל כ"ק אדמו"ר מנדבורנה שליט"א בעיר.

כל חסיד יכול ללכת ולדבוק בכל מי שיבחר וימצא לנכון, אך כולם יהיו מלוכדים במשפחה אחת גדולה שנקראת משפחת נדבורנה.

כל אחד יכול לכבד בסידור קידושין ובסנדקאות את מי שירצה, אך בבואם לשבות בבני ברק לא יעשו מחלוקות ופירודים, כמנינים נפרדים וכדו' בשום פנים ואופן, וכן לא יתערבו בשני המוסדות בבני ברק אשר תחת הנהגת הבן הבכור, וכן כולם מוזמנים ללמוד ולהתחנך במוסדות החסידות.

אברך שנקלע לאחד הערים בהם מכהנים האדמו"רים שליט"א, חובה עליו לבוא ולהתפלל את תפילות השבת ועריכת השולחנות אצל האדמו"ר המקומי, כאשר אנשי החצר יקבלוהו בסבר פנים יפות ובכבוד הראוי.

מידי חודש תתכנס ועדה אשר תורכב מנציגי כל האדמו"רים, בה ידונו בנושאים העומדים על הפרק.

בסיום דבריו, חזר הגר"מ גרליץ והדגיש "כל מה שאמרתי בפניכם כתוב כאן בצוואת האדמו"ר זצ"ל".

הכינוס המיוחד בבית המדרש נדבורנה האדמו''רים מנדבורנה