אסיפה חשובה ומיוחדת נערכה ע"י רבני החינוך העצמאי בניו יורק לטובת קרן ההסעות • בזה אחר זה התכנסו ראשי הישיבות ורבני ארה"ב לדיון ולעיון בדרכי העזרה • שעה ארוכה ישבו הרבנים באסיפה חשובה זו • צילום: JDN