כרבים מיהודי ארה"ב והגלילות, הגיע גם הגה"צ אב"ד לאסק שליט"א למנוחה בהרי הקטסקיל • בנאות דשא יצא הגה"צ שליט"א לפוש מעמל וטורח כל השנה, ומרגוע נפש לקראת ימי הרחמים והסליחות • צילום: JDN