תלמידי תלמוד תורה הרי יהודה בטלז סטון הגיעו השבוע להיבחן ולהתברך מפי מרן הגאון רבי יצחק טוביה וייס גאב"ד ירושלים השוהה במקום • הגאב"ד נהנה מהמבחן וברך אותם שיתעלו במעלות התורה והיראה