שלשום נערכה בבורו פארק שמחת הבר מצווה לנכד האדמו"רים מקוזלוב ומקאליש • משתתפי השמחה ברכו את חתן השמחה ואת הוריו וזקיניו שליט"א בברכות לרוב כאשר יזכה לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה