בימי בין המצרים אשר כלל ישראל מתאבל על חורבן המקדש, כאשר בית מקדשינו ותפארתינו היה לבז, ערך כ"ק האדמו"ר מנייטרא תיקון חצות, להתאבל על חורבן הבית, ועל גלות ישראל מארצו • צילום: JDN