ביום הילולת רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל, עלה אחיו האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א, לציונו הקדוש אשר בהר הזיתים • לאחר התפילה עלה האדמו"ר לציון האור החיים הקדוש, להעתיר לישועת הכלל והפרט • צילום: אשדוד בכותרות