בימים אלו שוהה כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א למנוחה בטלז סטון, יחד עם מנין מצומצם ממקורביו ואנשי ביתו • הגאב"ד ביקר בבית רבני העיר אשר קיבלו את פניו בכבוד ובהערצה • צילום: JDN