צלמי JDN בבני ברק יצאו אל הרחובות ותיעדו את התחפושות המדהימות, את הטנדרים של הת"תים, את קבוצות השנוררים, בקיצור: את כל האווירה ברחובות העיר ומגישים בפניכם גלריה מדהימה

צלמי JDN: א. ברוכמן ושוקי לרר יצאו לתעד:

פורים בבני ברק פורים בבני ברק (1) פורים בבני ברק (2) פורים בבני ברק (3) פורים בבני ברק (4) פורים בבני ברק (5) פורים בבני ברק (6) פורים בבני ברק (7) פורים בבני ברק (8) פורים בבני ברק (9) פורים בבני ברק (10) פורים בבני ברק (11) פורים בבני ברק (12) פורים בבני ברק (13) פורים בבני ברק (14) פורים בבני ברק פורים בבני ברק (1) פורים בבני ברק (2) פורים בבני ברק (3) פורים בבני ברק (4) פורים בבני ברק (5) פורים בבני ברק (6) פורים בבני ברק (7) פורים בבני ברק (8) פורים בבני ברק (9) פורים בבני ברק (10) פורים בבני ברק (11) פורים בבני ברק (12) פורים בבני ברק (13) פורים בבני ברק (14) פורים בבני ברק (15) פורים בבני ברק (16) פורים בבני ברק (17) פורים בבני ברק (18) פורים בבני ברק (19) פורים בבני ברק (20) פורים בבני ברק (21) פורים בבני ברק (22) פורים בבני ברק (23) פורים בבני ברק (24) פורים בבני ברק (25) פורים בבני ברק (26) פורים בבני ברק (27) פורים בבני ברק (28) פורים בבני ברק (29) פורים בבני ברק (30) פורים בבני ברק (31) פורים בבני ברק (32) פורים בבני ברק (33) פורים בבני ברק (34) פורים בבני ברק (35) פורים בבני ברק (36) פורים בבני ברק (37) פורים בבני ברק (38) פורים בבני ברק (39) פורים בבני ברק (40) פורים בבני ברק (41) פורים בבני ברק (42) פורים בבני ברק (43) פורים בבני ברק (44) פורים בבני ברק (45) פורים בבני ברק (46) פורים בבני ברק (47) פורים בבני ברק (48) פורים בבני ברק (49) פורים בבני ברק (50) פורים בבני ברק (51) פורים בבני ברק (52) פורים בבני ברק (53) פורים בבני ברק (54) פורים בבני ברק (55) פורים בבני ברק (56) פורים בבני ברק (57) פורים בבני ברק (58) פורים בבני ברק (59) פורים בבני ברק (60) פורים בבני ברק (61) פורים בבני ברק (62) פורים בבני ברק (63) פורים בבני ברק (64) פורים בבני ברק (65) פורים בבני ברק (67) פורים בבני ברק (68) פורים בבני ברק (69) פורים בבני ברק (70) פורים בבני ברק (71) פורים בבני ברק (72) פורים בבני ברק (73) פורים בבני ברק (74) פורים בבני ברק (75) פורים בבני ברק (76) פורים בבני ברק (77) פורים בבני ברק (78) פורים בבני ברק (79) פורים בבני ברק (80) פורים בבני ברק (81) פורים בבני ברק (82) פורים בבני ברק (83) פורים בבני ברק (84) פורים בבני ברק (85) פורים בבני ברק (86) פורים בבני ברק (87) פורים בבני ברק (88) פורים בבני ברק (89) פורים בבני ברק (90) פורים בבני ברק (91) פורים בבני ברק (92) פורים בבני ברק (93)