האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א ששוהה כעת למנוחה בעיה"ק צפת יצ"ו נצפה שלשום (ב') בלימוד התוה"ק בשעות הערב במרפסת מעונו מול הרי מירון, האדמו"ר שוהה כעת בנופש מעמל וטורח כל השנה, ומרגוע לנפש לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט, האדמו"ר גם נראה בתפילות היום בבית הכנסת שבמעונו