במחנה חיה שרה אשר בהרי הקטסקיל התכוננו לקראת שבת קודש • לאחר בדיקת העירוב והכשרת המקווה התאספו כולם לקבל את פני שבת המלכה • גם סעודת דוד מלכה משיחא נערכה ברוב עם כיד המלך • צילום: JDN