גאב"ד בודפסט הגיע לביקור בקהילות הקודש בהונגריה, שם ביקר בערים בודפסט, דברצין, והולוש • לאחר מכן הגיע לביקור בעיר וינה אשר באוסטריה, שם עלה על ציונו של בן השל"ה הקדוש, ומסר שיחות חיזוק

בהקמת מצבה של הרב יעקב הרצוג ז"ל ראש הקהל של הקהילה האורטודוקסי בבודאפעסט
הספד בהקמת מצבה של הרב יעקב הרצוג רהק הקהילה אורטודוקסי בבודאפעסט

הציבור באמירת תהלים בהקמת המצבה של הרב יעקב הרצוג זל רהק בודאפעסט 1

ביקור בעיר הולוש בדרשה בבית הכנסת הגדול שבעיר המשופץ
בביכנס הגדול של עיר הולוש המשופץ דרשה למחנה קיץ צעירhם ומבוגרים שיתחזקו בשמירת שבת ואוכל כשר

ביקור בעיר וויען החאלאקה נעשה בבית מדרשו של הגאון רבי אברהם יונה שוורץ אב"ד דקהל חסידים ואח"כ על יד הציון הגאון רבי שעפטל הורוביץ זצוק"ל אבד"ק וויען בנו של השלה"ק
החאלקה בציון של זקינו הגאון ר' שעפטל הורוביץ אבדק וויען

בדרשה בהלכה ובאגדה בביהכ"ס קהל חסידים של הגר"י שוורץ
דרשה בהלכה ובאגדה בבית כנסת קהל חסידים בראשות הגריש בוויען

בישיבת צוות של הנהלת צוות המפעל של שליבוביץ עם אבד בודפסט כדי לאשר שיווק שליבוביץ עם ההכשר המהודר באירופה ובישראל
ישיבת צוות של הנהלת צווק המפעל של שליבוביץ עם אבד בודאפעסט כדי לאשר שיווק שליבוביץ עם ההכשר המהודר באירופה ובישראל