מאות חסידי תולדות אברהם יצחק האזינו לקריאת המגילה מפי כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א • גם סקרנים רבים נהרו לבית המדרש הגדול במרכז מאה שערים, להשתתף בטיש ליל פורים דמוקפין • גלריה

10 11 12 13 14 1בקריאת המגילה בלילה 2בקריאת המגילה ביום 3טיש נעילת החג 4 5 6 7

8 9