אוירת 'איכה ישבה בדד' הורגשה ביתר שאת ועוז בבית המדרש של האדמו"ר מחוג חתם סופר, כאשר מיד במוצאי שבת התיישבו הקהל לבכות על חורבן בית מקדשינו ותפארתינו • האדמו"ר נשא דברים ועורר בדברי כיבושין • צילום: שוקי לרר