קהל רב חסידי ואוהדי בית סלונים נטלו חלק בשוחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מסלונים שליט"א בליל פורים דמוקפין בהיכל בית מדרש בירושלים, שעות ארוכות שוררו בנגינה ובנעימה את מיטב שירי החצר בערגה ובכיסופין • תמונות

פורים טיש בחצר הקודש סלונים פורים טיש בחצר הקודש סלונים (1) פורים טיש בחצר הקודש סלונים (2) פורים טיש בחצר הקודש סלונים (3)