בהשתתפות קהל רב, ובראשות ראשי ישיבות וגדולי ישראל, נערך ע"י חברת 'מבקשי תורה', מעמד סיום ש"ס משניות במחזור העשרים, שנלמד ע"י צעירי הצאן ילדי החמד, מחוץ לשעות לימודם בתלמודי התורה • צילום: שוקי לרר