תיקון טעות:
החתן אינו נכד הגר"נ שליט"א, אלא נכד אחיו הג"ר יהושע תנחום זצ"ל, בן לבנו הרב אברהם ישעי' שליט"א שהוא נאמן ביתו של דודו מרן הגר"נ שליט"א.
אך ששון ושמחה