בסוף השבוע נערך בישיבת נייטרא במונסי מעמד כבוד התורה וסיום מסכת, למצטייני התלמידים • במעמד שנערך בראשות האדמו"ר, השתתפו תלמידי הישיבה והוריהם, כאשר בחירי התלמידים אף נשאו מדברותיהם • צילום: JDN