אמש בשעות הבוקר, נערכה שמחת הברית לנכד רו''מ אש קודש, הרה''צ רבי אלימלך שוורץ, בן לחתנו הרב ישראל פוקס • משתתפי השמחה איחלו לאבי הבן, שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, לאורך ימים ושנים • צילום: ברוך אוביץ