ציבור גדול מרחבי ניו יורק ובראשם גדולי הרבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, עסקני הציבור החרדי ונגידים בעמם, השתתפו בשמחות האירוסין לבנו הבכור של הנגיד המפורסם בונה ומקים עולה של תורה ומגדולי עסקני היהדות החרדית בניו יורק הרב אהרן נאה שליט״א. המברכים הרבים איחלו לבנין עדי עד ולרוב נחת • צילום: JDN