"מצוות עשיית מעקה לגג" נערכה בשבוע שעבר על גג של בית הכנסת 'היכל משה' ובית המדרש 'פני אהרון' לק"ק יהדות תימן ברחוב האדמו"ר מקוצק בבני ברק שבימים אלו מסתיים הליך בנייתו • מדובר במבנה ענק שבו יהיו שני בתי מדרש גדולים אחד מעל השני עבור העדה התימנית. כשאחד מהם נבנה עבור קהילת יהודי עדן בניהולו של הרב אמנון בן משה • מצוות עשיית המעקה נערכה בהשתתפות בני הקהילה כאשר הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א רב שכונות שיכון ו' ונווה אחיעזר ואב"ד בד"ץ 'יורה דעה' בירך על המצווה וביצע ריתוך ועשיית מעקה לגג בתי המדרש • צילום: עוזי ברק

הרב שלמה מחפוד עושה מעקה לגג (1)

הרב שלמה מחפוד עושה מעקה לגג (2)

הרב שלמה מחפוד עושה מעקה לגג (3)

הרב שלמה מחפוד עושה מעקה לגג (4)

הרב שלמה מחפוד עושה מעקה לגג (5)