לכבוד 'שבת נחמו' הגיע גאב"ד מאטערסדורף לביקור במחנה של תלמידי הישיבה • הגאב"ד שהה עמם במשך כל השבת, כאשר נשא דברים במהלכה, וחיזקם בדברים רבים • צילום: JDN