הילולת הרה"ק ה'ויחי יוסף' מפאפא • תיעוד ענק

לרגל הילולת האדמו"ר בעל ויחי יוסף מפאפא, ערך בנו האדמו"ר שליט"א, את שולחנו הטהור לרגל ההילולא • גם בכל ריכוזי החסידים נערכו סעודות הילולא רבתי, והעלו מזכרונו של אותו צדיק וקדוש • צילום: אברימי ברגר - JDN

האדמו"ר מפאפא בעליה לציון הקדוש

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (4)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (5)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (6)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (7)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (8)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (9)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (10)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (11)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (12)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (13)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (14)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (15)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (16)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (17)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (18)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (19)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (20)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (21)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (22)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (23)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (24)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (25)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 1 האדמור מפאפא בעליה לציון הקדוש (26)

סעודת ההילולא המרכזית בקרית פאפא

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (4)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (5)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (6)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (7)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (8)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (9)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (10)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (11)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (12)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (13)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (14)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (15)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (16)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (17)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (18)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (19)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (20)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (21)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (22)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (23)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (24)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (25)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (26)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (27)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (28)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 2 סעודת הילולא המרכזית בקרית פאפא (29)

האדמו"ר מפאפא בסיום משניות בליל ההילולא

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 3 סיום משניות ליל ההילולא (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 3 סיום משניות ליל ההילולא (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 3 סיום משניות ליל ההילולא (3)

האדמו"ר מפאפא בעריכת סיום לאחר תפילת שחרית

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 4 האדמור מפאפא בעריכת סיום אחר תפילת שחרית (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 4 האדמור מפאפא בעריכת סיום אחר תפילת שחרית (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 4 האדמור מפאפא בעריכת סיום אחר תפילת שחרית (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 4 האדמור מפאפא בעריכת סיום אחר תפילת שחרית (4)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 4 האדמור מפאפא בעריכת סיום אחר תפילת שחרית (5)

האדמו"ר מפאפא בתפילת מנחה לפני התיבה

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 5 האדמור מפאפא בתפילת מנחה לפני התיבה (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 5 האדמור מפאפא בתפילת מנחה לפני התיבה (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 5 האדמור מפאפא בתפילת מנחה לפני התיבה (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 5 האדמור מפאפא בתפילת מנחה לפני התיבה (4)

הילולת הרה"ק ה'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל בחבורת קהלת יעקב בארה"ק

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (4)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (5)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (6)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 6 סעודת הילולא בחבורת קהלת יעקב בארהק (7)

הילולת הרה"ק ה'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל בביהמ"ד פאפא בבורו פארק

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 7 סעודת הילולא בביהמד פאפא בבורו פארק (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 7 סעודת הילולא בביהמד פאפא בבורו פארק (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 7 סעודת הילולא בביהמד פאפא בבורו פארק (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 7 סעודת הילולא בביהמד פאפא בבורו פארק (4)

הילולת הרה"ק ה'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל במונסי

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 8 סעודת הילולא במונסי (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 8 סעודת הילולא במונסי (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 8 סעודת הילולא במונסי (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 8 סעודת הילולא במונסי (4)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 8 סעודת הילולא במונסי (5)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 8 סעודת הילולא במונסי (6)

הילולת הרה"ק ה'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל במחנה קהלת יעקב פאפא

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 9 סעודת הילולא במחנה קהלת יעקב פאפא (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 9 סעודת הילולא במחנה קהלת יעקב פאפא (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 9 סעודת הילולא במחנה קהלת יעקב פאפא (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 9 סעודת הילולא במחנה קהלת יעקב פאפא (4)

הילולת הרה"ק ה'ויחי יוסף' מפאפא זצ"ל במחנה ישיבה קטנה פאפא

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 10 הילולא במחנה ישיבה קטנה פאפא (1)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 10 הילולא במחנה ישיבה קטנה פאפא (2)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 10 הילולא במחנה ישיבה קטנה פאפא (3)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 10 הילולא במחנה ישיבה קטנה פאפא (4)

הילולת הרהק הויחי יוסף מפאפא 10 הילולא במחנה ישיבה קטנה פאפא (5)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן