במסגרת הקעמפ שנערך לתלמידי ישיבת "תורה לשמה" אשר התקיים במושב טפחות, התכנסו הבחורים לשבת התאחדות והתעלות, בראשות הצוות הרוחני • במוצאי השבת התקיימו ריקודין של מצווה לרגל סעודת דוד מלכא משיחא • גיליון מיוחד ומורחב של "שיח התורה" יצא לאור לרגל השבת