בשבת התקיימה שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מקאפיטשניץ בת לבנו הרה"צ ר' בנימין חתן האדמו"ר מבאסטאן עב"ג החתן נכד אב"ד טארטיקוב • בשמחה השתתפו קהל רב באי חצרות הקודש, ובני המשפחה • צילום: יעקב לדרמן

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (1)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (2)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (3)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (4)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (5)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (6)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (7)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (8)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (9)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (10)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (11)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (12)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (13)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (14)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (15)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (16)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (17)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (18)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (19)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (20)

מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות בוסטון וקאפיטשניץ (21)