איזה קידוש השם גדול הם עושים, אני ממש מקנא בשליחים אלו חסידי חב"ד על שכרם שמחכה להם בעולם הזה ובעולם הבא, הם זוכים מדי יום ביומו לקרב ולחזק אלפי אלפי יהודים ברחבי העולם, הם מכניסים להם את אור היהדות לתוך החיים הקפואים ברוסיה ובכל העולם בכלל, אני רוצה לבקש מכם (JDN) שתציגו עוד הרבה וידיאוס ותמונות ממעמדים אלו זה פשוט מרגש אותי כל פעם מחדש לחשוב שמי יודע לולא שליחים אלו מי יודע איך הם היו נראים, אז זה מאוד מאוד מרגש ליראות איך הם שומרים תורה ומצוות, תודה רבה.