חסידי קרלין-סטולין, ששו שמחו ועלזו, בשמחת רבם, שמחת נישואי בת כ"ק האדמו"ר שליט"א • צפו במראות משמחת הנישואין, הקהל הרב אשר השתתף בשמחה, ושולחן הכבוד