שמחת בית נדבורנה ירושלים - ירוסלעב: קהל חסידי נדבורנה ירושלים נטלו חלק בשבוע שעבר (חמישי) בשמחת הוואך נאכט ואמירת קריאת שמע לנכד כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א בן חתנו הרה"צ ר' שלום רוקח שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מירוסלעב שליט"א שנערך בעזרת הנשים שבביהמ"ד • לאחר אמירת קרי”ש ערך האדמו”ר לחיים טיש והחסידים עברו לאחל מזל טוב • גלריה