ילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' אשר בירושלים הגיעו למבחן אצל כ"ק גאב''ד ירושלים, ואצל הגאון ר' דוד שמידל • התלמידים הראו בקיאות רבה בלימודם, והגאונים שליט"א בירכום שיעלו מעלה מעלה • צילום: ברוך אוביץ