בראשות קהל חסידיו, עלה כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר להשטתח על ציון קדשו של הרה"ק בעל 'דברי יואל' מסאטמאר זי"ע, לרגל יום ההילולא • לאחר אמירת התהילים ברוב עם, קרא האדמו"ר את הקוויטלעך להיוושע בדבר ישועה ורחמים • צילום: מערכת 'בחצרות'