לרגל הילולת האדמו"ר רבי נפתלי צבי לאבין זצ"ל מזידיטשוב, עלה בנו האדמו"ר שליט"א אל ציון קברו להעתיר ולעורר בתפילה לישועת הכלל והפרט • שעה ארוכה התפלל האדמו"ר בציון הקדוש, כאשר לאחמ"כ למד סדר מיוחד של משניות לרגל ההילולא • צילום: JDN