אמש התקיימה בכפר המכביה, שמחת נישואיו של החתן בן הרב אליעזר סורוצקין יו"ר ארגון לב לאחים, ונכד להרה"ג רבי ישראל מאיר לאו • קהל רב השתתף בשמחה המרוממת • צילום: שוקי לרר

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (1)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (2)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (3)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (4)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (5)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (6)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (7)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (8)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (9)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (10)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (11)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (12)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (13)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (14)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (15)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (16)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (17)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (18)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (19)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (20)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (21)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (22)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (23)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (24)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (25)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (26)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (27)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (28)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (29)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (30)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (31)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (32)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (33)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (34)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (35)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (36)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (37)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (38)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (39)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (40)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (41)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (42)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (43)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (44)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (45)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (46)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (47)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (48)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (49)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (50)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (51)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (52)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (53)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (54)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (55)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (56)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (57)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (58)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (59)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (60)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (61)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (62)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (63)

נישואי בן הרא סורוצקין ונכד הגרימ לאו (64)