ביום הילולת כ"ק מרן רבי יואל טייטלבוים בעל 'דברי יואל' מסאטמאר, נערך בעיר הקודש ירושלים, מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש בהשתתפות כ"ק גאב"ד ירושלים שליט"א • צילום: JDN

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (1)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (2)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (3)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (4)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (5)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (6)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (7)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (8)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (9)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (10)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (11)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (12)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (13)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (14)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (15)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (16)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (17)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (18)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (19)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (20)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (21)

מעמד חלוקת שקל הקודש למוסדות על טהרת הקודש (22)