פתיחת זמן אלול זו, הינה כבר השלישית מאז נתחדשה הישיבה, ובתלתא הווה חזקה, כאשר בתוך זמן זה כבר יצא לה שם של כבוד-התורה בעולם הישיבות, בהיותה תופסת מקום נכבד וחשוב בכותל המזרח של טובי הישיבות החסידיות, ומתייחדת בטובי הרמי"ם מופלגי תורה וחסידות ואנשי חינוך ראשונים במעלה; בהשקעה בכל תלמיד ותלמיד; ובאווירת ההתעלות החסידית השוררת בה

113

127 (1)

127

128

098

099