עם פרוש חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול הבעל"ט, עלו רבים להשתטח על ציון קדשו של כ"ק מרן הרה"ק מריבניץ, להעתיר בתפילה ותחנונים לזכות לשנה טובה ומתוקה, ולכתיבה וחתימה טובה • צילום: JDN