לרגל יום ראש חודש אלול, בו מתחילים לתקוע בשופר, לעורר לב העם לתשובה, תקע כ"ק גאב"ד מאנצסטר בשופר כמנהגו בקודש,ועורר את הקהל לשוב בתשובה שלימה קודם בא ימים הנוראים • צילום: JDN