מעמד מרומם ומרגש של הכנסת ספר תורה נערך לביהמ"ד 'צלותא דאברהם' דחסידי סטריקוב י-ם בבני ברק, כאשר החל ממעמד כתיבת האותיות ועד הכנסת הספר להיכל השתתפו רבים בראשות האדמו"ר מסטריקוב שליט"א ושמחו בשמחת התורה • ספר התורה נודב ע"י הר"ר כתריאל גרליץ שליט"א מחשובי המתפללים בביהמ"ד • גלריה