גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס שליט"א ומאות איש נכנסו הלילה בליווי ואבטחה של כוחות הביטחון לתפילה בקבר יוסף הצדיק בשכם לרגל חודש אלול. במקום נערכו מניינים לאמירת סליחות ברוב עם • צילום: יהודה רחמים-חדשות 24