מאות תלמידי ישיבת 'קרית מלך', ששו שמחו ועלזו, בשמחת 'הכנסת ספר תורה' להיכל הישיבה, בראשות ראשי ורבני הישיבה הגר"ש קנייבסקי, הגרש"י בורנשטיין, והגר"ב רימר שליט"א • לפני המעמד הגיעו אל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אשר השתתף במצוות כתיבת ספר תורה וכתב את האותיות האחרונות • צילום: שוקי לרר