עם פרוס יום הילולת כ"ק מרן האדמו"ר בעל 'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, ערך נכדו הגה"צ ראש ישיבת שומרי אמונים, שבת התאחדות והתוועדות לרגל יום ההילולא • בליל ההילולא התקיימה סעודת מצווה רבתי בהיכל הישיבה, בהשתתפות קהל רב • ביום ההילולא, עלה הגה"צ אל ציון המצויינת אשר בהר הזיתים בירושלים, להעתיר לישועת הכלל והפרט • צילום: JDN