הייתי אצל הרבנית יפה כהן, וראיתי אצלה נר נשמה דלוק, שאלתי אותה מדוע?

והיא אמרה שמשפחתה הם צאצאי הנועם אלימלך, לכן היא נתנה צדקה לעילוי נשמתו, והדליקה נר נשמה, והתפללה לה', וביקשה שהנועם אלימלך הסבא הגדול שלה, יהיה מליץ יושר על כל הנשים שהיא ברכה, כשהיא מזכירה כל שם ושם, מהנשים שהתברכו אצלה.

שאלתי אותה האם כל אחת יכולה לעשות כך, לטובת עצמה, והאם גם אני שיש לי הרבה משאלות מומלץ לי לעשות כך, אז היא אמרה לי שבודאי.

ובפרט בגלל שהתפילה האישית הפרטית של כל בת מבנות ישראל מאוד חשובה ומועילה לכל אחת ואחת.

והיא המליצה לי, שלאחר שאלך לביתי, שאני יתן צדקה לקופת הצדקה שבביתי, או לכל ענין של לימוד תורה או חסד. ולהדליק נר, ולומר בשעת נתינת הצדקה,והדלקת הנר, שזה לזכותו של ר' אלימלך בן ר' אליעזר ליפמן.

ואחרי זה להתפלל לה', ולבקש כל אחת את כל משאלותיה, מה' יתברך, שה' יענה לכל אחת בתפילתה האישית כל מה שהיא מבקשת וצריכה.

ובסוף להזכיר ולבקש שר' אלימלך בן ר' אליעזר, יהיה מליץ יושר שהבקשות יתמלאו

אז הדליקו נר ישועות לזכות הנועם אלימלך.

ויהי רצון שהצדיק יהיה מליץ יושר על כולנו.

אמן