מעמד חומש סעודה מפואר התקיים לילדי החמד צעירי הצאן, בני חמש למקרא, בתלמוד תורה תולדות אהרן בירושלים • המעמד התקיים בראשות כ"ק האדמו”ר מתולדות אהרן שליט”א אשר העניק לילדים את החומש הראשון בו ילמדו, ובהשתתפות הורי התלמידים וצוות ההנהלה הרוחנית של התלמוד-תורה • צילום: JDN