יפה מאוד מרגש מאוד שרואים חלק מדור העתיד של היהדות החרדית כל כך הרבה ילדים בכתה זו בתלמוד תורה תודות אהרן שהם מתחנכים על טהרת הקודש